Школа

Школа Српског језика и културе у Амстердаму је добила име по Вуку Стефановићу Караџићу, реформатору српског језика и правописа.

Школа је смештена у просторијама холандске основне школе Joost van den Vondelschool.

Адреса школе је: Pandora 8, 1183KK Amstelveen.

Изнајмљене су три учионице са могућношћу коришћења дигиталне табле и наставних средстава која су у учионицама.

Имамо право коришћења додатних просторија као што су мала фискултурна сала у оквиру школе, у којој се планирају вежбања културних садржаја. Родитељима у оквиру школе није дозвољено остајање док траје настава.

Концепт школе је да омогући нашој деци са различитим нивом знања српског језика, могућност вербалне и писмене комуникације на српском језику.

Настава је подељена у три групе. У првој групи су деца која јако слабо или уопште не говоре српски језик, а друге две су подељене на децу од 6 до 9 година и на децу од 10 до 14 година.

Књиге на којима се базира настава је Азбуки 1, са вежбанком и ЦД-ом, као и дигитално издање читанке и буквара.

Књига Азбуки 1, је специфично конципирана за различит ниво знања српског језика, деце из дијаспоре, са могућношћу да свако дете може да прати наставу у зависности од свог нивоа знања српског језика.

Читанка и буквар који се такође користе у настави, су дигитална издања издата од\A0 Канцеларије за сарадњу са дијаспором Републике Србије