Nieuwsbrief februari 2015   N° 9

Amstelveen, 03 februari 2015

Geachte ouders,

Hierbij wil ik informatie met u delen over onze stichting Servische taal en cultuur. We hebben twee Servische culturele avonden georganiseerd en het feest van de heilige Sava gevierd.

Culturele avonden

De volgende dichters hebben in het kader van de culturele avonden van november 2014 en januari 2015 een bijdrage met hun poëzie geleverd: Gordana Srećković, Danica Dodić, Sava-Miodrag Radivojević, Vjeksoslav Vukadin, Vladislav Vlahović i Milan Marković. Helena Tosić heeft met haar prachtige stem voor het muzikale gedeelte gezorgd, en ook vader en zoon Velimir en Jovan Radošević. De avond werd geleid door mevrouw Petrović en de heer Terzić.

Middels deze weg wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd met betrekking tot de organisatie en de totstandkoming van deze avonden. Om niemand te vergeten, wil ik liever geen geen namen noemen.

Ik hoop dat er de volgende keer meer ouders en kinderen aanwezig zullen zijn bij de culturele avonden, zodat we gezamenlijk een bijdrage kunnen leveren aan het koesteren van de Servische taal en cultuur.

Het feest van de heilige Sava

In het kader van de schoolactiviteiten is het feest van de heilige Sava gevierd. Hierbij wil ik al onze kinderen bedanken die ijverig gewerkt hebben. Ze hebben prachtige voordrachten gehouden en een mooie dansvoorstelling gegeven. De vele ouders en familieleden die aanwezig waren op de voorstelling, hebben de inzet van onze kinderen en juffen alleen maar vergoot. Ik wil met name onze juffen bedanken die in een zeer korte tijd en tot onze grote tevredenheid een programma hebben samengesteld en uitgevoerd

Ook wil ik alle ouders bedanken die een hapje of iets lekkers hebben meegebracht. Verder gaat mijn dank uit naar de heer Blagojević die ons technisch heeft bijgestaan en naar mevrouw Milijić die ons na afloop van het feest heeft geholpen bij het opruimen van de school.

Volksdansen

Helaas kunnen we de juf voor de volksdanslessen niet meer betalen. Deze middelen zijn op. Mochten de ouders en de kinderen verder willen gaan met de volksdanslessen, dan hoor ik dat graag. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal een prijs vastgesteld worden, veel kinderen betekent een lagere prijs, en vice versa. Als er genoeg aanmeldingen zijn, willen we weer per 01 maart 2015 met de volksdanslessen starten. Ik verzoek u vriendelijk om een mail te sturen naar vuk@cirilica.nl waarin u aangeeft of uw kind wilt meedoen met de volksdanslessen met uw financiële bijdrage.

 

 

 

Laatste termijn schoolgeld

Hierbij verzoek ik vriendelijk de ouders die niet gehele schoolgeld hebben betaald, om voor eind februari het laatste termijn schoolgeld over te maken.

Hierbij wil ik u nogmaals verzoeken om thuis met uw kinderen Servisch te spreken, zodat het resultaat van de lessen groter kan worden.

Met vriendelijke groet,

Nikola Terzić

Voorzitter