Nieuwsbrief nr. 8

Амstеlveen, 20 oktober 2014

Geachte ouders,

Deze nieuwsbrief is bedoeld om u te informeren over de veranderingen tot oktober 2014.

Begin van het schooljaar

Het schooljaar is succesvol begonnen. Alhoewel een aantal kinderen tot onze spijt is gestopt, zijn er gelukkig ook nieuwe kinderen bijgekomen. In totaal volgen nu 26 kinderen les, terwijl we vorig schooljaar met 28 kinderen zijn geeindigd. Zoals u weet hebben we vanaf dit schooljaar twee nieuwe juffen: Dragana Mijatovic-Jovanovic en Ivana Drinjovski. We wensen ze hierbij veel succes in hun werk en hopen van harte dat de kinderenblij en tevreden naar de Servische les komen en ook weer naar huis gaan .

Secretaris stichting

De heer Slobodan Caluković zal ons vanwege zijn verslechterde gezondheid.niet verder bijstaan als secretaris van de stichting. Middels deze weg wil ik de heer Calukovićnogmaals bedanken voor zijn belangenloze inspanningen en inzet bij het opzetten van de school.

Mevrouw Ljiljana Vulinović heeft de verplichting aangenomen om de heer Caluković in de functie van secretaris te vervangen.Zij is de moeder van onze leerling Naomi Jasmina Beerepoot. Mevrouw Vulinović heeft het initiatief genomen om een klassenouderraad op te richten om buitenschoolse activiteiten te organiseren. IdeeŽn en hulp zijn meer dan welkom! U kunt haar mailen: lvulinovic@hotmail.com.

Deelname leerling aan tennistoernooi

Onze leerling, Danny J.P.D. Buskermolen, doet in de maanden september en oktober mee met de tenniskwalificatiesrondes. Om deze reden zal hij tot november geen les kunnen volgen. Wij wensen hem veel geluk en success met de wedstrijden , want ieder succes van onze kinderen is ons gezamenlijke succes.

Broertje voor Danica!

Danica Zoranovic heeft een broertje gekregen, Mihajlo. Hierbij willen we de hele familie feliciteren en ze veel voorspoed en gezondheid wensen.

Volksdansen op school

Juf Jasmina Milenković wil graag voor geÔnteresseerde kinderen volksdanslessen geven. Deze lessen vinden plaats onder schooltijd van 12.00 tot 13.00 uur. We willen met Sveti Savi een opvoering geven voor iedereen. Ouders worden verzocht om dit idee met hun kinderen te bespreken en de kinderen aan te melden bij de juffen.

Jonge kinderen van 5 en 6 jaar

We willen proberen om kinderen van 5/6 jaar, die vooralsnog geen les volgen, met de hulp van ouders (op vrijwilligersbasis)ze wekelijks Servisch te leren. Dit zou spelenderwijs gaan met liedjes en spelletjes.Deze kinderen zouden geen schoolgeld betalen. Als u geÔnteresseerd bent, dan kunt u contact opnemen met Ljiljana Vulinović (lvulinovic@hotmail.com).

Website school

Op www.cirilica.nl vindt u fotoís van het begin van ons schooljaar.

Geen les op 21 december

Uit de onlangs uitgevoerde enquÍte bleek dat meer dan de helft van de ouders het niet wenselijk acht om 21 december les te hebben. Om die reden is er definitief besloten dat er 21 december geen les is.

Servische les voor volwassenen

Omdat we onvoldoendeaanmeldingen hebben voor het startten van Servische groepslessen voor volwassen, hebben we besloten om online lessen via internet aan te bieden. De docent hiervoor is mevrouw Ivana Drinjovski. Ivana heeft vele jaren ervaring in het lesgeven aan anderstaligen, mensen voor wie Servisch niet hun moedertaal is. Ze is in ServiŽ opgeleid om zowel classicaal als via internet les te geven. De lessen zullen via Skype gegeven worden waarbij met kwalitatief goede Servische boeken gewerkt wordt. Tevens wordt gebruik gemaakt van speciale methodieken die voor deze wijze van lesgeven noodzakelijk zijn. De voordelen van dit soort lessen zijn onder andere het werken in kleine groepen, als ook de mogelijkheid voor privť lessen die volledig afgestemd zijn op de wensen en behoeftes van de deelnemer. Daarnaast ben je niet gebonden aan een vaste lesplek dus is het ook aantrekkelijk voor mensen die ver van Amstelveen wonen.Voor meer informatie en een aanmeld formulier kijk op: www.cirilica.nl

Hulpslachtoffers overstromingen

U bent bekend met onze recentelijke hulpactie voor de slachtoffers van de overstromingen in ServiŽ en Republika Srpska in samenwerking met de Servisch Orthodoxe kerk in Zaandam. Tot nu toe zijn er 10 vrachtwagens met verschillende hulpgoederen vertrokken (houdbaar eten, kleding, schoenen, rubberen laarzen, kindervoeding, schoonmaakmiddelen, persoonlijke verzorgingsproducten, meubels..). De waarde van deze hulpgoederen is ††††††††††Ä 550,0527.Alle hulp is tot 03 juli j.l. verstuurd, op de laatste twee vrachtwagens na, die zijn 25 september vertrokken. Verdere hulpacties voor de slachtoffers van de overstromingen in ServiŽ en Republika Srpska worden bekeken, Goede ideeŽn zijn welkom.

Hierbij wil ik u nogmaals verzoeken om thuis met uw kinderen Servisch te spreken, zodat het resultaat van de lessen groter kan worden.

Met vriendelijke groet,

Nikola Terzić

Voorzitter