Informativni bilten br. 7

Amstelveen, 19. Juni 2014.

Poštovani roditelji,

Kao što znate, 29. juna sa završava naša Škola. Trudom i dobrom voljom svih Vas, a naročito naše dece došli smo do kraja našeg prvog škorskog perioda.

Uz razne predloge koje smo imali, a u dogovoru sa učiteljicama, zadnji školski dan smo zamislili drugačije nego uobičajeno. Zamišljeno je sledeće:

10:30 do 11:15 - školski čas na kome će roditelji prisustvovati zajedno sa decom, i gde će deca pokazati                                                šta su naučila.

11:15 do 11:30 - silazak u hol škole

11:30 do 11:50 - dodela diploma

11:50 do 13:30 - druženje učiteljica i roditelja uz prigodno posluženje za decu i odrasle. Dečije igre u                                                 dvorištu škole

Prvobitni plan je bio da se deca posle dodela diploma odvedu u igraonicu Ballorig. Odustalo se od toga,  da bi se iskoristilo lepo vreme i školsko dvorište, a da bi deca bila što više na vazduhu.

Ujedno bih Vas obavestio da naša draga učiteljica Jasmina Milenković, koja nam je svesrdno bila od pomoći trudom i radom, neće od sledeće godine biti stalno prisutna. Gospođa Jasmina je odlučila da nastavi svoje stručno fakultetsko usavršavanje. Zbog stručne i porodične preopterćenosti neće biti u mogućnosti da nastavi svoj rad u našoj školi. Izrazila je spremnost da nam i dalje pomaže u okviru svojih vremenskih mogućnosti. Želimo joj od srca uspeh i napredak, kojim će se još više dokazati u svom odličnom pedagoškom radu.

Gospođa Dragana Mijatovć-Jovanović, majka našeg učenika Nikole Jovanovića, je izrazila spremnost i dobru volju da zameni gospođu Jasminu Milenković. Gđa.Dragana je doktor nauka, poreklom iz Novog Sada. Studirala je u Srbiji i Holandiji. Držala vežbe i predavanja studentima i privatne časove srednjoškolcima. Autor je modernog materijala za učenje srpskog jezika namenjenoj deci u dijaspori i osnivač portala za srpski jezik www.slovce.com.

Kao što znate za dvoje dece smo donirali školarinu i knjige. Od strane jednog roditelja sam dobio primedbu da za doniranje školarine dvoje dece,  je trebalo da tražim saglasnost roditelja. Želeo bih da napomenem da cena osnovne školarine koja je bila data za svako dete ponaosob nije uključivala donaciju za dvoje dece. Plan je bio da se naknadno zatraži donacija od roditelja. Svi Vi koji ste donirali preko osnovne cene, već ste svojm plemenitim gestom to uradili. Škola nije napravljena zbog nas već zbog dece. Tako da ćemo i dalje u okviru naših mogućnosti pomagati svoj deci koja žele da pohađaju našu školu.

Od direktorke škole Joost van den Vondelschool smo dobili potvrdu da ćemo i iduće godine moći da koristimo sadašnje učionice.

Od jeseni ćemo se truditi svim silama da pokrenemo i večernju školu srpskog jezika za odrasle. Nadam se da će se prijaviti dovoljan broj zainteresovanih da bi mogli da je pokrenemo. Za sada imamo troje, a treba nam bar još sedmoro zainteresovanih. Svi Vi koji mislite da znate nekog odraslog zainteresovanog za školu, dajte mu vuk@cirilica.nl e-mail za kontakt.

UMOLJAVAJU SE RODITELJI DA TOKOM RASPUSTA ŠTO VIŠE SA DECOM KOMUNICIRAJU NA SRPSKOM, da deca ne bi zaboravila sve šta su naučila.

Molim Vas da svi Vi koji ne planirate da vam deca pohadjaju Školu iduće godine, pošaljete obaveštenje na vuk@cirilica.nl, zbog planiranja školarine i troškova. Bez obzira da li će vaše dete pohađati školu ili ne, zamolio bih Vas da ukoliko imate primedbe i sugestije pošaljete na e-mail, da bi našu nastavu što više unapredili.

Umoljavaju se svi roditelji koji dosad nisu popunili da popune priloženu anketu!

S poštovanjem,

Nikola Terzić

Predsednik Fondacije