Школа

Школа Српског језика и културе у Амстердаму је добила име по Вуку Стефановићу Караџићу, реформатору српског језика и правописа.

Школа је смештена у просторијама Wijkcentrum Alleman, на адреси:

Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, 1183 JM Amstelveen

Родитељима у оквиру школе није дозвољено остајање док траје настава.

Концепт школе је да омогући нашој деци са различитим нивом знања српског језика, могућност вербалне и писмене комуникације на српском језику.

Трудимо се да прилагодимо наставу сваком детету понаособ у зависности од узраста и знања српског језика.

Материјале који користимо је из књига издавачке куће Азбукум из Новог Сада, књига издавачке куће Едука и Вулкан из Београда, као и материјале скинуте са интернета.

Књиге издавачких кућа Азбукум, Едука и Вулкан, су специфично конципиране за различит ниво знања српског језика деце из дијаспоре.

Читанка и буквар који се такође користимо у настави, су дигитална издања издата од Канцеларије за сарадњу са дијаспором Републике Србије

 

Родитељи учествују заједно у учењу српског језика са нама, тако што се труде да са децом комуницирају само на српском, чиме деца добијају основу фонда речи.