Школа

Школа Српског језика и културе у Амстердаму је добила име по Вуку Стефановићу Караџићу, реформатору српског језика и правописа.

Школа је смештена у просторијама Wijkcentrum Alleman, на адреси:

Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, 1183 JM Amstelveen

Родитељима у оквиру школе није дозвољено остајање док траје настава.

Концепт школе је да омогући нашој деци са различитим нивом знања српског језика, могућност вербалне и писмене комуникације на српском језику.

Настава је подељена у три групе. У првој групи су деца која јако слабо или уопште не говоре српски језик, а друге две су подељене на децу од 6 до 9 година и на децу од 10 до 14 година.

Књиге на којима се базира настава је Азбуки 1, са вежбанком и ЦД-ом, као и дигитално издање читанке и буквара.

Књига Азбуки 1, је специфично конципирана за различит ниво знања српског језика, деце из дијаспоре, са могућношћу да свако дете може да прати наставу у зависности од свог нивоа знања српског језика.

Читанка и буквар који се такође користе у настави, су дигитална издања издата од  Канцеларије за сарадњу са дијаспором Републике Србије